Regulamin

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  1. Serwis umożliwia niezarejestrowanym Użytkownikom zamieszczanie komentarzy i zdjęć oraz utrzymanie ich na stronie internetowej.
  2. Serwis Dom Wypieków nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów publikowanych przez Użytkowników w komentarzach. Komentarze są moderowane i ukazują się w serwisie po zaakceptowaniu ich treści.
  3. Użytkownik serwisu Dom Wypieków oświadcza, że posiada prawa  autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych w komentarzach zdjęć i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne nadużycia. Serwis Dom Wypieków nie bierze żadnej odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich co do zamieszczonych przez Użytkownika zdjęć.
  4. Dane pozostawione przez użytkownika (adres e-mail) przechowywane w bazie serwisu nie będą udostępniane osobom/podmiotom trzecim i służą jedynie do potwierdzenia autentyczności konta lub do wysyłki wiadomości e-mail związanych z serwisem Dom Wypieków.
  5. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu Dom Wypieków lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania powyższego regulaminu proszę nadsyłać pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny znajdujący się na podstronie Kontakt.
  6. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w dowolnym czasie.
  7. Zapoznałam/em się i akceptuję politykę prywatności i plików ‚cookies’.